Šeimos teisiniai santykiai 

SANTUOKOS NUTRAUKIMAS // SKYRYBOS // TURTO PADALIJIMAS // IŠLAIKYMO // ALIMENTŲ PRITEISIMAS // TĖVYSTĖS NUSTATYMAS // NUGINČIJIMAS // SUTUOKTINIŲ ATSAKOMYBĖ PAGAL TURTINES PRIEVOLES // IR KT.

Rengiame procesinius dokumentus teismui bylose kylančiose iš šeimos teisinių santykių

Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu

Santuokos nutraukimas dėl vieno sutuoktinio kaltės

Sutuoktinių gyvenimas skyrium // separacija

Susitarimas tuoktis

Santuokos negaliojimas

Santuokinio amžiaus sumažinimas

Turto // kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė // padalijimas

Išlaikymo // alimentų nepilnamečiams vaikams priteisimas

Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles

Vedybų sutarties pakeitimas ar nutraukimas

Kitos bylos // susijusios su santuoka

Vaiko vardas ir pavardė

Tėvystės pripažinimas

Tėvystės nustatymas

Tėvystės nuginčijimas

Vaikų ir tėvų atskyrimas

Terminuotas tėvų valdžios apribojimas

Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas

Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas

Skyrium gyvenančių tėvų bendravims su vaiku ir dalyvavimas jį auklėjant

Kitos bylos // susijusios su vaikų ir tėvų teisėmis ir pareigomis 

Tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus // sulaukusius pilnametystės 

Pilnamečių vaikų pareiga išlaikyti savo tėvus 

Laikinoji vaiko globa // rūpyba

Nuolatinė vaiko globa // rūpyba

Pilnamečių asmenų globa ir rūpyba

Pilnamečio asmens globėjo atleidimas nuo pareigų 

Vaiko bendravimas su artimaisiais giminaičiais 

Tėvų teisės ir pareigos // susijusios su jų vaikams priklausančiu turtu

Kitos bylos // kylančios iš šeimos teisinių santykių

VERTIMAI //

VERTIMAI Į ĮVAIRIAS KALBAS // VERTIMO TEISINGUMO TVIRTINIMAS VERTĖJO ANTSPAUDU

ŠEIMOS TEISINIAI SANTYKIAI

SANTUOKOS NUTRAUKIMAS // SKYRYBOS // TURTO PADALIJIMAS // IŠLAIKYMO // ALIMENTŲ PRITEISIMAS // TĖVYSTĖS NUSTATYMAS // NUGINČIJIMAS // SUTUOKTINIŲ ATSAKOMYBĖ PAGAL TURTINES PRIEVOLES // IR KT.

DAIKTINIAI TEISINIAI SANTYKIAI

NUOSAVYBĖS TEISĖS GYNIMAS // NAUDOJIMOSI TVARKOS NUSTATYMAS // SERVITUTAS // HIPOTEKA // ĮKEITIMAS // IR KT.

SUTARTINIAI TEISINIAI SANTYKIAI

PIRKIMAS – PARDAVIMAS // RANGA // STATYBOS // REMONTAS // GAMYBA // DRAUDIMAS // NUOMA // PRELIMINARIOJI SUTARTIS // IR KT.

SANDORIŲ NEGALIOJIMAS

APGAULĖ // SUKLYDIMAS // EKONOMINIS SPAUDIMAS // ĮGALIOJIMŲ VIRŠIJIMAS // FORMOS NESILAIKYMAS // APSIMESTINIAI SANDORIAI // TARIAMI // TIK DĖL AKIŲ SANDORIAI // IR KT.

CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ

NETESYBOS // BAUDA // DELSPINIGIAI // NUOSTOLIAI // TURTINĖ ŽALA // NETURTINĖ // MORALINĖ ŽALA // NEGAUTOS PAJAMOS // PALŪKANOS // IR KT.

KREDITORIAUS // SKOLININKO // INTERESŲ GYNIMAS

CIVILINIŲ TEISIŲ PRIPAŽINIMAS // BUVUSIOS IKI TEISĖS PAŽEIDIMO PADĖTIES ATKŪRIMAS // KELIO TEISĘ PAŽEIDŽIANTIEMS VEIKSMAMS UŽKIRTIMAS // UŽDRAUDIMAS ATLIKTI VEIKSMUS, KELIANČIUS GRĖSMĘ ŽALAI ATSIRASTI // PREVENCINIS IEŠKINYS // PAREIGOS ĮVYKDYMO NATŪRA PRITEISIMAS // TEISINIO SANTYKIO NUTRAUKIMAS // PAKEITIMAS // IŠIEŠKOJIMAS IŠ PAŽEIDUSIO TEISĘ ASMENS TURTINĖS // NETURTINĖS ŽALOS // NUOSTOLIŲ // NETESYBŲ // BAUDOS // DELSPINIGIŲ // PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIAIS VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ AR PAREIGŪNŲ AKTUS //ACTIO PAULIANA // ĮSKAITYMAS // RESTITUCIJA // LAIDAVIMAS // GARANTIJA // RANKPINIGIAI // IR KT.

PAVELDĖJIMAS

PALIKIMO PRIĖMIMAS // ATSISAKYMAS // ATSAKOMYBĖ UŽ PALIKĖJO SKOLAS // PALIKIMO PRIĖMIMO TERMINO ATNAUJINIMAS // PALIKIMO PRIĖMIMAS FAKTIŠKAI PRADĖJUS TURTĄ VALDYTI // IR KT.

JURIDINĘ REIKŠMĘ TURINČIŲ FAKTŲ NUSTATYMAS

GIMINYSTĖ // ASMENS IŠLAIKYMAS // PALIKIMO PRIĖMIMAS // PASTATO // ŽEMĖS // MIŠKO // VALDYMAS NUOSAVYBĖS TEISE // IR KT.

TEISMO LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

ŠEIMOS TURTO PERLEIDIMAS // VAIKO VARDU PALIKIMO PRIĖMIMAS // ATSISAKYMAS // VAIKO TURTO PERLEIDIMAS // NEVEIKSNAUS // RIBOTAI VEIKSNAUS ASMENS // SANDORIŲ SUDARYMAS // IR KT.

GLOBOS // RŪPYBOS // NEVEIKSNUMO NUSTATYMAS

PRIPAŽINIMAS NEVEIKSNIU // RIBOTAI VEIKSNIU // GLOBA // RŪPYBA // TURTO ADMINISTRAVIMAS // IR KT.

ADMINISTRACINIAI TEISINIAI SANTYKIAI

VALSTYBĖS // SAVIVALDYBĖS // INSTITUCIJŲ // ĮSTAIGŲ // ĮMONIŲ // SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS // NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ // DAIKTINIŲ TEISIŲ // JURIDINIŲ FAKTŲ // REGISTRAVIMAS // ŽEMĖTVARKA // PLANAVIMO DOKUMENTAI // IR KT.

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOS

BAUDA // VIEŠIEJI DARBAI // SPECIALIOSIOS TEISĖS ATĖMIMAS // TURTO KONFISKAVIMAS // IR KT.

© 2023 BOGDIUN BIURAS // visos teisės saugomos