Sutartiniai teisiniai santykiai

PIRKIMASPARDAVIMAS // DOVANOJIMAS // PRELIMINARIOJI SUTARTIS // RANGA // STATYBOS // REMONTAS // GAMYBA // DRAUDIMAS // NUOMA // ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS // IR KT.

Rengiame procesinius dokumentus teismui bylose kylančiose iš sutartinių teisinių santykių

PIRKIMASPARDAVIMAS

DOVANOJIMAS

MAINAI

RENTA

GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMA

ŽEMĖS NUOMA

FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS)

VARTOJIMO NUOMA

TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUOMA

PASTATŲ, STATINIŲ AR ĮRENGINIŲ NUOMA

ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS (PASLAUGŲ SUTATIS) 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS 

TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMAS 

KITOSE BYLOSE DĖL ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ TEIKIMO

PANAUDA (NEATLYGINTINIS NAUDOJIMASIS DAIKTU)

VARTOJIMO RANGA

STATYBOS RANGA

DISTRIBUCIJA (PASKIRSTYMAS)

pavedimAS

FRANŠIZĖ 

KOMISAS

KREDITAVIMAS

PASKOLA 

VARTOJIMO KREDITAS

BANKO INDĖLIS

FAKTORINGAS

BANKO SĄSKAITA

KROVINIŲ EKSPEDICIJA

VEŽIMAS

PASAUGA

TURTO PATIKĖJIMAS

JUNGTINĖ VEIKLA (PARTNERYSTĖ)

VIEŠO ATLYGINIMO PAŽADĖJIMAS

VIEŠAS KONKURSAS

PRELIMINARIOJI SUTARTIS

TAIKOS SUTARTIS

DRAUDIMAS

IŠ KITŲ SUTARČIŲ RŪŠIŲ KILUSIOSE BYLOSE

VERTIMAI //

VERTIMAI Į ĮVAIRIAS KALBAS // VERTIMO TEISINGUMO TVIRTINIMAS VERTĖJO ANTSPAUDU

ŠEIMOS TEISINIAI SANTYKIAI //

SANTUOKOS NUTRAUKIMAS // SKYRYBOS // TURTO PADALIJIMAS // IŠLAIKYMO // ALIMENTŲ PRITEISIMAS // TĖVYSTĖS NUSTATYMAS // NUGINČIJIMAS // SUTUOKTINIŲ ATSAKOMYBĖ PAGAL TURTINES PRIEVOLES // IR KT.

DAIKTINIAI TEISINIAI SANTYKIAI //

NUOSAVYBĖS TEISĖS GYNIMAS // NAUDOJIMOSI TVARKOS NUSTATYMAS // SERVITUTAS // HIPOTEKA // ĮKEITIMAS // IR KT.

SUTARTINIAI TEISINIAI SANTYKIAI //

PIRKIMAS – PARDAVIMAS // RANGA // STATYBOS // REMONTAS // GAMYBA // DRAUDIMAS // NUOMA // PRELIMINARIOJI SUTARTIS // IR KT.

SANDORIŲ NEGALIOJIMAS //

APGAULĖ // SUKLYDIMAS // EKONOMINIS SPAUDIMAS // ĮGALIOJIMŲ VIRŠIJIMAS // FORMOS NESILAIKYMAS // APSIMESTINIAI SANDORIAI // TARIAMI // TIK DĖL AKIŲ SANDORIAI // IR KT.

CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ //

NETESYBOS // BAUDA // DELSPINIGIAI // NUOSTOLIAI // TURTINĖ ŽALA // NETURTINĖ // MORALINĖ ŽALA // NEGAUTOS PAJAMOS // PALŪKANOS // IR KT.

KREDITORIAUS // SKOLININKO // INTERESŲ GYNIMAS

CIVILINIŲ TEISIŲ PRIPAŽINIMAS // BUVUSIOS IKI TEISĖS PAŽEIDIMO PADĖTIES ATKŪRIMAS // KELIO TEISĘ PAŽEIDŽIANTIEMS VEIKSMAMS UŽKIRTIMAS // UŽDRAUDIMAS ATLIKTI VEIKSMUS, KELIANČIUS GRĖSMĘ ŽALAI ATSIRASTI // PREVENCINIS IEŠKINYS // PAREIGOS ĮVYKDYMO NATŪRA PRITEISIMAS // TEISINIO SANTYKIO NUTRAUKIMAS // PAKEITIMAS // IŠIEŠKOJIMAS IŠ PAŽEIDUSIO TEISĘ ASMENS TURTINĖS // NETURTINĖS ŽALOS // NUOSTOLIŲ // NETESYBŲ // BAUDOS // DELSPINIGIŲ // PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIAIS VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ AR PAREIGŪNŲ AKTUS //ACTIO PAULIANA // ĮSKAITYMAS // RESTITUCIJA // LAIDAVIMAS // GARANTIJA // RANKPINIGIAI // IR KT.

PAVELDĖJIMAS //

PALIKIMO PRIĖMIMAS // ATSISAKYMAS // ATSAKOMYBĖ UŽ PALIKĖJO SKOLAS // PALIKIMO PRIĖMIMO TERMINO ATNAUJINIMAS // PALIKIMO PRIĖMIMAS FAKTIŠKAI PRADĖJUS TURTĄ VALDYTI // IR KT.

JURIDINĘ REIKŠMĘ TURINČIŲ FAKTŲ NUSTATYMAS //

GIMINYSTĖ // ASMENS IŠLAIKYMAS // PALIKIMO PRIĖMIMAS // PASTATO // ŽEMĖS // MIŠKO // VALDYMAS NUOSAVYBĖS TEISE // IR KT.

TEISMO LEIDIMŲ IŠDAVIMAS //

ŠEIMOS TURTO PERLEIDIMAS // VAIKO VARDU PALIKIMO PRIĖMIMAS // ATSISAKYMAS // VAIKO TURTO PERLEIDIMAS // NEVEIKSNAUS // RIBOTAI VEIKSNAUS ASMENS // SANDORIŲ SUDARYMAS // IR KT.

GLOBOS // RŪPYBOS // NEVEIKSNUMO NUSTATYMAS

PRIPAŽINIMAS NEVEIKSNIU // RIBOTAI VEIKSNIU // GLOBA // RŪPYBA // TURTO ADMINISTRAVIMAS // IR KT.

ADMINISTRACINIAI TEISINIAI SANTYKIAI //

VALSTYBĖS // SAVIVALDYBĖS // INSTITUCIJŲ // ĮSTAIGŲ // ĮMONIŲ // SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS // NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ // DAIKTINIŲ TEISIŲ // JURIDINIŲ FAKTŲ // REGISTRAVIMAS // ŽEMĖTVARKA // PLANAVIMO DOKUMENTAI // IR KT.

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOS //

BAUDA // VIEŠIEJI DARBAI // SPECIALIOSIOS TEISĖS ATĖMIMAS // TURTO KONFISKAVIMAS // IR KT.

© 2023 BOGDIUN BIURAS // visos teisės saugomos